เลือกประเทศของคุณ:

ใช้ความมั่งคั่งที่แท้จริง ตอบแทนสู่สังคม

เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน และแบ่งปันในสิ่งที่ได้เรียนรู้ คือทัศนคติที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแรงผลักดันในการช่วยเหลือสังคม และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของครอบครัวและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม เมื่อเรายืนอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ เราจะสัมผัสถึงความสุข ความมั่งคั่งและร่ำรวย ดังนั้นเราจึงควรแบ่งปันความรักและความเมตตากลับคืนสู่สังคมเช่นเดียวกัน

เช่นเดียวกับบุคคลผู้ร่ำรวยและใจบุญท่านหนึ่งในฮ่องกง Li Ka-shing เขามีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะส่งเสริม “วัฒนธรรมการให้”ในสังคม เขาคิดว่ามนุษย์เราควรแยกคำว่า “มั่งมี” และ “สูงศักดิ์ ” ออกจากกัน เพราะผู้ที่มั่งมีใช่ว่าจะสูงศักดิ์เสมอไป ความมั่งมีที่แท้จริงนั้นมาจากการที่คุณได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใดต่างหาก คือความมั่งมีที่ไม่มีใครสามารถเอาไปได้ และความมั่งมีที่แท้จริงในสายตาของเขาคือ ต้องรู้จักสละเงินทองของตนเพื่อตอบแทนสู่สังคม หากไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ไม่ว่าคุณจะมั่งมีแค่ไหน ก็ยังเป็นเพียงผู้มั่งมีที่ไม่สูงศักดิ์อยู่ดี

มูลนิธิ RIWAY ก็เช่นเดียวกัน “สิ่งที่ได้รับจากสังคม ก็ควรตอบแทนคืนสู่สังคม” เราส่งเสริมวัฒนธรรมของการให้ เหล่าผู้แทนจำหน่ายใช้พลังในการต่อสู้เพื่อตอบแทนสู่สังคม รวมรวมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิ Riway มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการบริจาคเงินเพื่อการกุศล ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ตลอดจนสังคมสงเคราะห์ด้านอื่นๆ โดยหวังที่จะเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมผ่านการศึกษา สร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทร สร้างความหวังใหม่ๆให้โลก

การเป็นผู้ให้ย่อมมีความสุขกว่าการเป็นผู้รับ ผู้นำของ RIWAY ใช้กำลังทั้งหมดที่พวกเขามีในการตอบแทนสังคม สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และประสบความสำเร็จ กลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงานและอุตสาหกรรมขายตรง และทำให้ผู้คนมากมายได้มองเห็น RIWAY ได้ยินเสียง RIWAY และมีชัยชนะที่ RIWAY พร้อมรวบรวมพลังและทรัพยากรต่างๆสู่การทำความดีเพื่อสร้างกุศลที่ดีงาม

CHARITY PROJECTS