เลือกประเทศของคุณ:

ดาโต เคนนี วอง
รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ RIWAY
"สร้างระบบค่าตอบแทนสูงสุดเพื่อสร้างสถานการณ์แบบ ชัยชนะที่สมบูรณ์ ที่ทั้งตัวแทนจำหน่ายและหุ้นส่วนธุรกิจได้รับประโยชน์ร่วมกัน"

ผู้บริหารของเรา

ดาโต เคนนีเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ นักการตลาดระดับโลก และนักธุรกิจมากความสามารถ เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ RIWAY ในเดือนมกราคม 2010 และนำประสบการณ์ในธุรกิจเกือบ 15 ปี รวมทั้งความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดระดับโลกมาพร้อมกับเขาด้วย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาดาโต เคนนี ทุ่มเทชีวิตการทำงานให้กับการบริหารงานในภูมิภาคเอเชีย จนกระทั่งปี 2006 เขาตัดสินใจนำความสามารถอันโดดเด่นและความพยายามของตนมาเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยดำเนินการผ่านการตลาดแบบเครือข่าย

ดาโต เคนนี ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบริษัทและตลาดใหม่หลายแห่ง เขาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนหลายพันคนโดยมอบโอกาสในการทำธุรกิจขายตรงแก่พวกเขาเหล่านั้น

ดาโต เคนนี ยึดมั่นในหลักการของตนอย่างแน่วแน่ หลักการดังกล่าวคือ "คุณต้องเป็นผู้ตามที่ดีก่อน จึงจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้" ถึงแม้ว่าเขาจะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร แต่ดาโต เคนนี ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับตัวแทนจำหน่ายเอาไว้ได้ เขาทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อนในคราวเดียวกัน ในส่วนของงานสำนักงาน ดาโต เคนนี ให้คำแนะนำพวกเขาเรื่องภาวะความเป็นผู้นำและประสบการณ์ แต่เมื่อเป็นเรื่องส่วนตัว ดาโต เคนนีให้ความสนิทสนมกับพวกเขาเป็นอย่างดี ประตูบ้านของดาโต เคนนี เปิดต้อนรับตัวแทนจำหน่ายเสมอ ในขณะที่บรรดาตัวแทนจำหน่ายเองต่างก็ให้ความไว้วางใจมาขอคำปรึกษาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานจากเขาอยู่บ่อยครั้ง ในฐานะเพื่อน เขาต้องการเพียงความเคารพอย่างจริงใจจากอีกฝ่าย แต่เมื่ออยู่ในฐานะครูผู้สอน ดาโต เคนนี เป็นบุคลากรที่บริหารจัดการคนได้อย่างโดดเด่นและสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของลูกน้องออกมาได้ทุกครั้งไม่เคยพลาด

ดาโต เคนนี เชื่อมั่นว่าคนเราต้องแบ่งปันความสำเร็จในชีวิตกับผู้อื่น ประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหาร การขาย และการส่งเสริมการขาย ตลาดระหว่างประเทศ และโลจิสติกส์ ทำให้เขาพร้อมที่จะขยายธุรกิจของ RIWAY ไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอย่างกล้าแกร่ง