เลือกประเทศของคุณ:

ดร. ลิมบุนฮง
ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY
“อาณาจักรขายตรงภายใต้ความชอบธรรม ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ”

ผู้บริหารของเรา

RIWAY เกิดจากความมุ่งมั่นของดร. ลิมบุนฮอง ในการก่อตั้งบริษัทขายตรงที่เปี่ยมไปด้วยความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง และทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้ผู้คนได้มีชีวิตที่สมบูรณ์ มีความสุข และมั่งคั่งกันมากขึ้น

ดร. ลิม เริ่มต้นเส้นทางอาชีพจากการขายตรงที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนัก เขาเริ่มทำงานในบริษัทสิงคโปร์มาตั้งแต่ปี 1999 ถึง 2003 ระหว่างศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงโปร์ (National University of Singapore - NUS) ดร. ลิมตัดสินใจทิ้งการเรียนและหันมาให้ความสำคัญกับการเดินตามความฝันบนเส้นทางธุรกิจขายตรงแทน การตัดสินใจของเขาไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวมากนัก แต่ถึงกระนั้น เขายังคงยืนกรานที่จะเดินในเส้นทางนี้ต่อไปเพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงสักวันหนึ่ง ครั้งหนึ่ง บิล เกตต์ เคยบอกว่า "ความสำเร็จของผมเกิดจากวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่" แต่ความจริงแล้ว ความสำเร็จของดร. ลิมนั้น มาจากความแน่วแน่ ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์

ดร. ลิม สั่งสมประสบการณ์ด้านเทคนิคการขาย การพัฒนาธุรกิจ การสร้างทีม และการพูดต่อหน้าสาธารณชน จนกลายมาเป็นนักเขียนหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์และนักอบรมที่ได้รับการยอมรับอย่างทุกวันนี้ ดร. ลิมจึงมีชื่อเสียงในฐานะผู้บริหาร ผู้ฝึกอบรม และนักพูดระดับนานาชาติที่มีความสามารถโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี

ไหวพริบทางธุรกิจของ ดร. ลิม เป็นที่ยอมรับเมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งซีอีโอในบริษัทเครื่องสำอางแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ หลังจากสร้างผลงานจำนวนมากให้บริษัทดังกล่าวมาเป็นเวลาห้าปี ดร. ลิมตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมา ในตอนแรก เขาตั้งคำถามในใจว่า เขามี "คุณสมบัติ" ที่จะก่อตั้งบริษัทของตัวเองหรือไม่ คำว่า "คุณสมบัติ" ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงความเชี่ยวชาญหรือความสามารถในการตั้งบริษัท แต่หมายถึงการยึดมั่นในปณิธานที่ว่าจะสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จในระดับสูงสุดร่วมกับตัวแทนจำหน่ายคนอื่นๆ

ความแน่วแน่และความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงนี่เองที่ทำให้ ดร. ลิม ตัดสินใจยอมรับความท้าทายนี้ เขาตั้งชื่อบริษัทว่า "RIWAY" ที่ย่อมาจากคำว่า "Righteous Way หรือหนทางที่ถูกต้อง" และเพราะเขาเชื่อว่า สินค้าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ดร. ลิมจึงคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิต Purtier Placenta ขึ้นมา

แม้จะประสบความสำเร็จ แต่ ดร. ลิมยังคงวางเป้าหมายที่จะนำ RIWAY สู่เวทีโลก โดยผลักดันให้บริษัทกลายเป็นบริษัท MLM ชั้นนำติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกภายใน 10 ปีข้างหน้า