เลือกประเทศของคุณ:

รางวัลท่องเที่ยวที่ไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2555

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ : Taiwan

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับสถานะเป็น Diamond 1 Star, 2 Star หรือ 3 Star ระหว่างเดือนมิถุนายน กรกฎาคมและสิงหาคมในปี 2555 ภายใต้รหัสสมาชิกและหน่วยอ้างอิงเดียวกัน ต่อเนื่องเป็นเวลาสามเดือน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวประเทศไต้หวันเป็นเวลา 5 วัน 4 คืนในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้สนับสนุนหรือแม่ข่ายของคุณ

รายละเอียด:
รางวัลท่องเที่ยว
5 วัน 4 คืน ที่ไต้หวัน
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ : สิ้นสุดแล้ว
วันที่ออกเดินทาง:2- 6 พฤศจิกายน 2555

กลับ