เลือกประเทศของคุณ:

คืนแห่งเกียรติยศ ประจำเดือนธันวาคม 2014 – สิงคโปร์

วันที่ : 20 ธันวาคม 2557
เวลา : 19:00 น.
สถานที่ : Singapore EXPO
Hall 1,1 Expo Drive, #02-01, Singapore 486150

ปี 2014 ก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว ก็ถึงเวลาสรุปผลสำเร็จแห่งปี Riway International ได้จัดงานคืนแห่งเกียรติยศประจำเดือนธันวาคมขึ้น เพื่อเป็นการมอบรางวัลแก่ผู้นำที่มีความพยายาม มีความมุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จของตนเองและส่วนรวม

หลังจากการจัดงานคืนแห่งเกียรติยศประจำเดือนธันวาคมในสามประเทศที่ผ่านมา ทำให้ Riway เข้าใจถึงความหลากหลายและตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น จึงทำให้เรามีการวางแผนอย่างรอบคอบ ในการจัดงานคืนแห่งเกียรติยศที่สุดแสนจะพิเศษ และเพื่องานที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นต่อไป

กลับ