เลือกประเทศของคุณ:

คืนแห่งเกียรติยศไตรมาสแรกของปี 2559 - บาตัม

วันที่ : 12 มีนาคม 2559
สถานที่ : The Klagan Regency (1 Borneo Grand Ballroom)
Grand Ballroom,
1 Borneo Hypermall, jalan UMS,
88450 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

ความภาคภูมิใจของเราในคืนแห่งเกียรติยศไตรมาสแรกของปี 2559

ในวันนี้ การทำงานที่หนักหน่วงของบรรดาผู้นำและผู้แทนจำหน่ายในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาก็ได้รับการยอมรับและได้ถูกยกย่องเกียรติคุณ การก้าวขึ้นสู่เวทีอันทรงเกียรตินี้จะทำให้คุณสามารถสร้างพลังเชิงบวกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป

มุ่งมั่นเพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณเอง ต่อสู้เพื่อเป้าหมายของทีมงาน พวกเราได้เริ่มต้นแล้ว แล้วคุณหล่ะ?

กลับ