เลือกประเทศของคุณ:

หนักแน่นมั่นคง ตะลุยสู่ 3 ภูมิภาค – กัวลาลัมเปอร์

วันที่ : 20 กันยายน 2014
เวลา : 19:00 น.
สถานที่ : Calvary Convention Centre No.1, Jalan Jalil Perkasa 1, Bukit Jalil, 57100 Kuala Lumpur

การจัดงานคืนแห่งเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ของ Riway ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความหนักแน่นที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีของเรา และในครั้งนี้ก็ไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมา เพราะเราได้มีการจัดสรรทรัพยากรและแบ่งการจัดงานออกเป็นสามภูมิภาคได้แก่ เขตพื้นที่มาเลเซีย/สิงคโปร์ เขตพื้นที่ไต้หวัน และเขตพื้นที่อินโดนีเซีย โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามแต่ละพื้นที่ และจัดงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาดของภูมิภาคนั้นๆ เพื่อให้ผู้นำในแต่ละภูมิภาคได้รับประโยชน์จากการจัดงานคืนแห่งเกียรติยศของเรามากที่สุด

ทำเลและสถานที่ในการจัดงานที่สะดวกสะบาย ช่วยให้เหล่าผู้นำสามารถชักชวนบุคคลที่มีความสนใจมาเข้าร่วมงานได้มากยิ่งขึ้น และผ่านการจัดกิจกรรมเหล่านี้ ช่วยให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการทางการตลาดของแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันและกระตุ้นการพัฒนาของภูมิภาคนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นไป ทุกคนใน Riway ต่างรวมใจเป็นหนึ่งเดียว โดยแสดงศักยภาพที่ตนมี สร้างรากฐานให้มั่นคง เพื่อบุกตลาดที่ใหญ่กว่า สู่ความสำเร็จที่รออยู่ในวันข้างหน้า

กลับ