เลือกประเทศของคุณ:

2017 third quarter Leaders Recognition Night - กัวลาลัมเปอร์

วันที่ : 30 September 2017
สถานที่ : MINES INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE
Jalan Dulang, Mines Resort City,
43300, Seri Kembangan,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Achieve one breakthrough after another in the 2017 third quarter “Leaders Recognition Night”, and in each recognition night, always choose to be in a higher level of excellence.

Having the courage to challenge oneself will bring you the opportunity to welcome the most desired happiness, and as long as you are willing to try, all dreams can be turned into determination to pursue progress, encouraging one to strive towards achieving happiness.

Continuous breakthroughs not only train one’s willpower but also allow everyone to regard our own happiness seriously and as a result, our fates will change accordingly.

กลับ