เลือกประเทศของคุณ:

สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำ – ชัยชนะอยู่ที่ RIWAY

วันที่ : 3 สิงหาคม 2556
สถานที่ : MINES International Exhibition Centre Sdn Bhd (MIECC)
Hall A, B, Level 1, Jalan Dulang, MINES Resort City
Seri Kembangan, Selangor 43300
Malaysia

เวทีที่เหมาะสม จะเป็นตัวชี้วัดผลงานของคนคนหนึ่ง

RIWAY ให้ความสำคัญกับรากฐานที่มั่นคงมาโดยตลอด และในครั้งนี้เราได้เชิญผู้นำที่มีประสบการณ์ทั้ง 5 ท่าน มาเล่าถึงแผนงาน 6P ของ RIWAY

  • ผลิตภัณฑ์

  • ขั้นตอน

  • ศักยภาพ

  • เวที

  • แผนงาน

  • ผู้คน

  • ในการประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องสร้างรากฐานที่มั่นคง และเข้าใจหลักการ 6P ของ RIWAY

    กลับ