เลือกประเทศของคุณ:

สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำใน 4 ประเทศ

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ : สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ไทเป และจาการ์ต้า

นับเป็นครั้งแรกที่ Riway มีการจัดกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำขึ้นพร้อมๆกันใน 4 ประเทศ ในวันที่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ร่วมงานจะได้พบกับผู้บรรยายพิเศษ 24 ท่าน ประกอบด้วย ดร. ลิม บุน ฮง รองประธานทั้ง 3 ท่านและสมาชิก Team Elite งานนี้จัดขึ้นที่สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ไทเปและจาการ์ต้า ผู้ร่วมงานจะได้รับการแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จและวิธีการบริหารจัดการธุรกิจของ Riway

กลับ