เลือกประเทศของคุณ:

สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2015 – มาเลเซีย

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2015
เวลา : 09:00 น.-17:00 น.
สถานที่ : MITC, มะละกา
หัวข้อ :
 • พลังและผลผลิต
 • กุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิต
 • ค้นหาขีดจำกัดที่ต้องการเอาชนะ
 • ความฝัน ? ความฝัน
 • การฝึกอบรมให้ความรู้อิสระ
 • การสร้างทีมงานที่สมบูรณ์แบบ
 • “ความขยันคือกุญแจสู่ความสำเร็จ” สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำในไตรมาสแรกของปีได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง

  หัวข้อในงานสัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำในไตรมาศแรกของปี 2015 กำหนดขึ้นเพื่อให้เข้ากับสภาวะและความต้องการทางการตลาดของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นปีใหม่ๆให้กับผู้แทนจำหน่าย โดยหัวข้อการบรรยายนั้นแบ่งออกเป็น เขตพื้นที่มาเลเซีย/สิงคโปร์ “กุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิต” และ “พลังและผลผลิต” เขตพื้นที่ไต้หวัน “นำพาองค์กร นำพาตนเอง” และ “ความเร็วคือกุญแจสู่ความสำเร็จ” เขตพื้นที่อินโดนีเซีย “ทัศนคติกำหนดความสำเร็จและความล้มเหลว” และ “องค์กรที่แท้จริง”

  จากการแบ่งปันความรู้ของเหล่าผู้นำ ทำให้เราสามารถเรียนรู้ในหลักการและวิธีการก้าวสู่ความสำเร็จของพวกเขา และเดินตามเส้นทางที่พวกเขาได้ปูไว้ให้ เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพใน Riway

  ปี 2015 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นการต่อสู้ จงเตรียมตัวให้พร้อม ไขว่คว้าทุกโอกาศในการเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อชัยชนะที่รออยู่

  ให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัด และทำในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้

  กลับ