เลือกประเทศของคุณ:

สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ กุมภาพันธ์ 2017 - สิงคโปร์

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2017
สถานที่ : Singapore EXPO (Hall 1 & 2)
ผู้บรรยาย :
  • ทีมอิลิทเพกาซัส Jimmy Yap – รสชาติของความสำเร็จ
  • ทีมอิลิทเพกาซัส I Tan Kim Lee –ลงมือทำ
  • ทีมอิลิทเพกาซัส Keith Chee – ความรับผิดชอบ 100 %
  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Ian Chua –สร้างพื้นฐานที่มั่นคง
  • ทีมอิลิทเพกาซัส III Yang ZhongFang –ทัศนคติคือตัวกำหนดทุกสิ่ง
  • ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทRIWAY ดร. ลิมบุนฮง –用材(ใช้คนที่มีความสามารถ)

สัมมนาอบรมภาวะผู้นำประจำไตรมาสแรกของปี 2017 จบบริบูรณ์

การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราหรือในชั้นเรียน แต่ยังครอบคลุมไปถึงการรวบรวมสมาธิ การบริหารเวลา การรู้จักใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการซึมซับและทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกๆเรื่องทุกๆสิ่ง เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการเรียนรู้ทั้งสิ้น การฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ดีควรเริ่มตั้งแต่ในช่วงต้น เมื่อฝึกทักษะเหล่านี้ให้เกิดเป็นนิสัยแล้ว จะช่วยให้คุณสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกของการดำรงชีวิตและความต้องการได้ และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย้

ก็เหมือนกับงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำในทุกไตรมาสของ RIWAY เราได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม เรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่มั่งคง แนะนำวิธีการดำเนินงานและคอยให้กำลังใจยามสิ้นหวัง เพราะวิธีการที่ถูกต้องจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมมนาอบรมภาวะผู้นำในไตรมาสนี้ นำโดยผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง พร้อมด้วยเหล่าสุดยอดผู้นำจากทีมอิลิทเพกาซัสและทีมอิลิทโมโนเซอรอส รองประธานบริษัททั้ง 3 ท่าน และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอีก 4 ท่าน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ทั้งทางด้านหน้าที่การงาน การดำรงชีวิตที่ทุกคนใฝ่ฝันและการสร้างฝันให้เป็นจริง

จงใช้โอกาสในครั้งนี้ เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ และคุณอาจได้เป็นคนต่อไปใน RIWAY ที่มีความสมดุลในค่านิยมทั้ง 6 หลักของเรา (เป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายทางสุขภาพ เป้าหมายทางสังคม เป้าหมายทางครอบครัว เป้าหมายทางความคิด เป้าหมายทางจิตวิญญาณ)

กลับ