เลือกประเทศของคุณ:

สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2018 -40 รอบ

RIWAY อินเตอร์เนชั่นแนล สัมมนาอบรมภาวะผู้นำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2018 ได้สิ้นสุดลงอย่างสวยงาม ในครั้งนี้เราใช้เวลารวม 8 วัน ในการจัดงานสัมมนาทั้งสิ้น 40 รอบ ในทั่วทุกภูมิภาค มีวิทยากรมากถึง 229 ท่าน

ผู้นำในตำแหน่งตั้งแต่ไดมอนด์ 1 สตาร์ขึ้นไปเท่านั้นที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จงเลือกให้ตนเองได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในตนเอง นำเอาประสบการณ์ความสำเร็จที่มีอยู่เพื่อปลูกฝังทีมและผู้นำให้ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น และนี่คือสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ RIWAY ยึดมั่นเสมอมา ให้คนอีกมากมายมีโอกาสได้ค้นพบการเริ่มต้นและคุณค่าแห่งชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสมเช่นนี้

Date: 3 กุมภาพันธ์ 2018

Location: Singapore

วิทยากร


  • Team Elite Pegasus III Victor Tan – 取材
  • Team Elite Pegasus Kelvin Kuah – Creating The Perfect Team
  • Team Elite Pegasus Liaw Boon Eng – Vitality. Productivity
  • Team Elite Pegasus Alex Cheung – Setbacks are Precedent to Success
  • Team Elite Pegasus Tong Yee Yee – Finding Ways to Succeed
  • Team Elite Pegasus Kevin Chew – Set A Must-Have Goal