เลือกประเทศของคุณ:

ไขว่คว้า 6P ชัยชนะที่ RIWAY!

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2559
เวลา : 9.00 น.
สถานที่ : Singapore EXPO, Hall 3
(1 Expo Dr, Singapore 486150)
ผู้บรรยาย :
 • ทีมอิลิทเพกาซัส II Andy Saw - เวที
 • ทีมอิลิทเพกาซัส II Yang ZhongFang - ผลิตภัณฑ์
 • ทีมอิลิทเพกาซัส II Low Chin Joo - แผนการ
 • ทีมอิลิทเพกาซัส II Tan Su Thiam - กระบวนการ
 • ทีมอิลิทเพกาซัส II Victor Tan - ศักยภาพ
 • ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง - บุคคล
 • อีกครั้งกับงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำ 《ชัยชนะที่ Riway》หลังจากที่ห่างหายไปนานถึง 3 ปี โดยการกลับมาในครั้งนี้ นำโดยผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง พร้อมด้วยผู้นำทีมอิลิทเพกาซัส II ทั้ง 5 ท่าน ร่วมบรรยายในหัวข้อ 《ชัยชนะที่ Riway II》

  6 P คืออะไร? “ประจำตำแหน่ง เตรียมพร้อม ไป” (On your mark, get set, go) นี่คือสัญญาณเตือนที่เราจะได้ยินเสมอก่อนการเริ่มต้นการแข่งขัน หลังจากนั้นนักวิ่งที่อยู่ในจุดเริ่มต้น ก็จะกระโจนเพื่อพุ่งเข้าสู่จุดหมายของตนเอง

  เมื่อยืนอยู่ที่ RIWAY จุดเริ่มต้นเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคุณ โดยก่อนอื่นคุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ 6P หลักการที่จะทำให้คุณมีชัยชนะที่ RIWAY ซึ่งประกอบด้วย Platform(เวที) Product (ผลิตภัณฑ์) Plan (แผนการ) Procedure (กระบวนการ) Potential (ศักยภาพ) และ People (บุคคล) หลักการ 6P นี้มีบทบาทสำคัญมากไม่ว่าจะอยู่ในบริษัทหรืออุตสาหกรรมใดๆ มันคือกุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือหลักการพื้นฐานที่ทุกคนไม่ควรที่จะละเลย

  เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ผู้บรรยายทั้ง 5 ท่านของเรามาจากผู้นำทีมอิลิทฟีนิกซ์และผู้นำทีมอิลิทโมโนเซอรัส ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง 3 ปีต่อมา ผู้บรรยายเหล่านี้ได้กลายมาเป็นผู้นำทีมอิลิทเพกาซัส II ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติสูงสุด ในระหว่างนี้พวกเขาได้ผ่านอะไรมาบ้าง? ได้ค้นพบและบรรลุเป้าหมายอะไรบ้าง?

  การบรรยายภายใต้หัวข้อ ชัยชนะที่ RIWAY เมื่อ 3 ปีก่อน ทำให้วงการขายตรงบูมและประสบความสำเร็จ และ 3 ปีต่อมา เราได้ผู้บรรยายอย่างผู้นำทีมอิลิทเพกาซัส II ที่ได้ผ่านการพัฒนาและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีร่วม 5 ท่าน พร้อมกับผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยดึงดูดความสนใจให้กับอุตสาหกรรมขายตรงในทวีปเอเชียได้อย่างแน่นอน และให้โลกได้รับรู้ว่า RIWAY มีความเคร่งครัดจริงจังและใส่ใจกับวัฒนธรรมองค์กร อันได้แก่ คุณธรรม ความถูกต้อง และทัศนคติเชิงบวก

  เข้าใจในหลักการและความเคลื่อนไหวของบริษัท สำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ แผนการ ระบบ และการตลาด กระชับพร้อมพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ เหล่านี้คือหัวข้อของการบรรยายในงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำ ประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 《ชัยชนะที่ RIWAY II》

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: http://riwayrightway.wix.com/ltsmay2016

  กลับ