เลือกประเทศของคุณ:

“สัมมนาอบรบภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2017

วันที่ : เดือนพฤศจิกายน 2017

เดือนพฤศจิกายน เมื่อใดที่คุณหยุดการพัฒนานั้นหมายถึงคุณกำลังเดินถอยหลัง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา RIWAY อินเตอร์เนชั่นแนลได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการศึกษาเป็นอย่างมาก การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตของเรา

RIWAY มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด บริษัทพร้อมให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในด้านนี้อยู่ตลอดเวลา ด้วยวัฒนธรรมเช่นนี้ทำให้เราปลูกฝังจำนวนผู้นำที่โดดเด่นขึ้นมากมาย สำหรับงาน“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ในครั้งนี้เราได้นำเสนอประกฏการณ์ใหม่ที่เจาะลึกเข้าถึงตลาดในแต่ละพื้นที่ของ RIWAY โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างงาน“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ที่ครอบคลุมที่สุด เจาะลึกที่สุด เข้าใกล้ที่สุดให้กับผู้แทนจำหน่าย

“เลือกให้ตัวเองเป็นผู้ถูกกระตุ้น”และร่วมเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองโดดเด่นกว่าใครๆจากงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของ RIWAY

Date: 11 November 2017

Location: Singapore

Speaker


  • Team Elite Pegasus Ben Low - Analysis of RIWAY
  • Team Elite Pegasus Jayden Ng - Simple and Perfect System
  • Team Elite Pavo Oliver Tan - Positioning Determines Status
  • Team Elite Pavo Wu Xiu Duan - Why RIWAY
  • Team Elite Pegasus III tan kim lee - 100% Commitment
  • Team Elite Pegasus III yang zhongfang - Upgrade Your Communication Skills
  • กลับ