เลือกประเทศของคุณ:

สัมมนาอบรมภาวะผู้นำไตรมาสที่สอง ประจำปี 2018 – 20 แห่ง

สิงคโปร์/มาเลเซีย/ไต้หวัน/อินโดนีเซีย/ฟิลิปปินส์/จีน ยืนหยัดเพื่อชัยชนะ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่เสียใจในภายหน้า

สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค ไตรมาสที่สอง ประจำปี 2018 มีวิทยากรที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด120ท่าน มาร่วมแสดงความสามารถเฉพาะด้านของพวกเขา ผ่านหัวข้องานสัมมนาฝึกอบรมที่ช่วยสร้างแรงบัลดาลใจในประเทศต่างๆ เพื่อร่วมแบ่งปันความสำเร็จจากการต่อสู้ ความสุขจากการค้นพบสิ่งใหม่ๆ

RIWAY อินเตอร์เนชั่นแนลสัมมนาอบรมภาวะผู้นำ จะช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับคุณ เปิดบทเรียนหน้าใหม่ให้กับชีวิต พวกเราเชื่อมั่นว่ามีเพียงความยืนหยัดยึดมั่นที่จะทำให้คุณได้พบกับชัยชนะแห่งชีวิต ความพยายามและทุ่มเทอย่างแท้จริงจะทำให้คุณได้พบกับอีกขั้นของความสำเร็จ

Date: 12 May 2018

Location: SUNTEC SINGAPORE CONVENTION & EXHIBITION CENTRE (HALL 401 - 402)
1 RAFFLES BOULEVARD, SUNTEC CITY,
SINGAPORE 039593

Speaker


  • Team Elite Pegasus VI David Yeo - The Perfect Career
  • Team Elite Pegasus IV Tan Kim Lee - Reset Yourself. Gear Yourself. Devote Yourself
  • Team Elite Pegasus I Woon Tong Kong - Two Mindsets
  • Team Elite Pegasus Tun Tun Paing - Big Mindset, Big Success
  • Team Elite Pegasus Nick Ang - Believe in Yourself, Go Beyond Yourself
  • Team Elite Pegasus Chin Soo Long - Choice is More Important Than Hard Work