เลือกประเทศของคุณ:

คืนแห่งเพกาซัส – ฮาวาย

วันที่ : 7 มกราคม 2018
สถานที่ : สหรัฐอเมริกา – ฮาวาย

อะโลฮ่ะ(Aloha)คืนแห่งเพกาซัส

อะโลฮ่ะ(Aloha)คือคำที่ใช้ในฮาวาย ซึ่งหมายถึงความหวัง ความรัก สันติภาพ และความสุข ภายหลังถูกเปลี่ยนมาเป็นคำทักทาย “สวัสดีค่ะ/ครับ” คนท้องถิ่นให้ความหมายของคำว่า Alo ว่า “มีอยู่” “ด้านหน้า” “เผชิญหน้า” หรือ “แบ่งปัน” ส่วนคำว่า ha คือ “ลมหายใจแห่งชีวิต” หรือ“สาระของชีวิต”

ในงานคืนแห่งเพกาซัสในครั้งนี้ RIWAY อินเตอร์เนชั่นแนลได้นำเอาจิตวิญญาณของ อะโลฮ่ะ มุ่งสู่ฮาวายเพื่อให้ผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสสัมผัสถึงความสุขแห่งเกียรติยศในชัยชนะของพวกเขา ร่วมกัน “อะโลฮ่ะ” แบ่งปัน“สาระของชีวิต” ปลดปล่อยพลังแห่งความรัก

กลับ