เลือกประเทศของคุณ:

การประชุมผู้นำระดับภูมิภาค ไตรมาสแรกของปี 2559 - มิริ

วันที่ : 8 มีนาคม 2559
สถานที่ : เอเชียกลาง,
มิริ, มาเลเซีย

ในไตรมาสแรกของปี 2559 นี้ เป็นครั้งแรกที่ RIWAY จัดการประชุมผู้นำในระดับภูมิภาคขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายตัวในตลาดต่างประเทศ ร่วมกับบรรดาผู้นำและผู้แทนจำหน่ายในภูมิภาคนั้นๆ 

เราได้กระจายสาขาและแบ่งแยกตามภูมิภาคที่แตกต่างกันเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งออกเป็น เอเชียกลาง เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ซึ่งข่าวสารล่าสุดและการขยายตัวของแต่ละภูมิภาคนี้ จะทำให้ทุกท่านเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น 

นี่คือการประชุมผู้นำระดับสูงที่ทุกคนใน RIWAY อยากจะเข้าร่วม ทุกคนต่อสู้เพื่อเป้าหมายนี้ หากคุณอยากประสบความสำเร็จใน RIWAY ก่อนอื่นคุณต้องไขว่คว้าโอกาสในการเข้าร่วมการประชุมผู้นำระดับสูงเช่นนี้เสียก่อน ผ่านการประชุมในครั้งนี้ ทุกท่านได้เข้าใจในแนวโน้มทั่วไปของ RIWAY อีกทั้งยังได้รับรู้ข่าวสารใหม่ล่าสุด เพื่อเป็นตัวช่วยให้ท่านพัฒนาตนเองและทีมงานให้ดียิ่งขึ้นไป 

กลับ