เลือกประเทศของคุณ:

การประชุมผู้นำระดับสูงที่นิวซีแลนด์

วันที่ : 1 มิถุนายน 2554
สถานที่ : New Zealand

การประชุมผู้นำระดับสูงจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศนิวซีแลนด์ และเฉพาะผุ้นำที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

กลับ