เลือกประเทศของคุณ:

การประชุมผู้นำระดับสูงที่กรุงเทพฯ

วันที่ : 2 มีนาคม 2556
สถานที่ : Bangkok , Thailand

กการประชุมผู้นำระดับสูงในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่จัดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2556 ของ Riway ร่วมกับ Team Elite ทุกท่าน

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลับ