เลือกประเทศของคุณ:

การประชุมผู้นำระดับสูงที่มาเลเซีย

วันที่ : 7 กันยายน 2554
สถานที่ : One World Hotel Petaling Jaya, Selangor
Malaysia

การประชุมผู้นำระดับสูงของ Riway ถือเป็นวาระสำคัญสำหรับผู้แทนจำหน่ายทุกท่านของ Riway ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ตนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

กลับ