เลือกประเทศของคุณ:

ทีมงานผู้จัดการEdwin Ho

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

MK Wong

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Jacky Lim

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Ted Tan

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Fennie Boo

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Angga Sumantri

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Ian Chua

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

James Cheong

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Doan Prasetyo

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แทนจำหน่ายของ RIWAY
ในการขยายทีมงาน และเกิดความเข้าใจในด้านธุรกิจมากขึ้น

Hoya Hu

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Peter Wang

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Ellie Teoh

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

Rey Chan

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Lim Yan Ping

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Chan Chong Meng

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Yeo Chin Yong

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Zoe Wen

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Alice See

ผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์องค์กร

Dimas Nizar Pradita

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Femi Hsu

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Lean Wei Lim

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

Anna Tong

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสาขาดำเนินงานอย่างราบรื่น
และช่วยในการดูแลระบบการดำเนินงาน และจัดซื้อผลิตภัณฑ์

Lawrence Loh

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (มัลติมีเดีย)

Nah Kok Wah

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (มัลติมีเดีย)

Emily Tan

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ตราสินค้า)

Keefe Lee

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (กิจกรรม)

Cherie Wong

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Nate Chong

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Lim Li Kuan

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ฝ่ายการตลาด

วางแผนและจัดกิจกรรม
จัดการอบรมและการใช้สื่อต่างๆเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขาย

Rachel Ong

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Kammy Fong

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Hill Ong

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Ricky Yap

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Zen Wang

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ฝ่ายการเงิน

จัดการกระแสเงินสด การบัญชีการเงิน รายงานทางการเงินตลอดจนควบคุมการเงินภายใน