เลือกประเทศของคุณ:

ทีมงานผู้จัดการMK Wong

Development

Jacky Lim

Development

Fennie Boo

Development

Angga Sumantri

Development

Doan Prasetyo

Development

Idran Soh

Development

Howie Soong

Development

Eric Chen

Development

Dixie Chua

Development

James Cheong

วิทยากรฝึกอบรม

Ian Chua

วิทยากรฝึกอบรม

Nelson Wong

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แทนจำหน่ายของ RIWAY
ในการขยายทีมงาน และเกิดความเข้าใจในด้านธุรกิจมากขึ้น

Peter Wang

Operations

Alice See

Operations

Anna Tong

Operations

Chan Chong Meng

Operations

Ellie Teoh

Operations

Lim Yan Ping

Operations

Rey Chan

Operations

Yeo Chin Yong

Operations

Zoe Wen

Operations

Dimas Nizar Pradita

Operations

Lean Wei Lim

Operations

Femi Hsu

Operations

Amanda Hung

Operations

Kent Tsai

Operations

Amos Chang

Operations

Chan Shen Haw

Operations

Taizhen Lee

Operations

Raven Hue

Operations

Ingrid Chen

Operations

ฝ่ายปฏิบัติการ

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสาขาดำเนินงานอย่างราบรื่น
และช่วยในการดูแลระบบการดำเนินงาน และจัดซื้อผลิตภัณฑ์

Emily Tan

Marketing

Keefe Lee

Marketing

Lawrence Loh

Marketing

Nah Kok Wah

Marketing

Cherie Wong

Marketing

Nate Chong

Marketing

Lim Li Kuan

Marketing

Steven Christian Tantra

Marketing

Stephy Lau

Marketing

ฝ่ายการตลาด

วางแผนและจัดกิจกรรม
จัดการอบรมและการใช้สื่อต่างๆเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขาย

Hill Ong

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Ricky Yap

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Kammy Fong

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Zen Wang

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ฝ่ายการเงิน

จัดการกระแสเงินสด การบัญชีการเงิน รายงานทางการเงินตลอดจนควบคุมการเงินภายใน