เลือกประเทศของคุณ:

ส่งมอบความห่วงใยในช่วงเทศกาลอันแสนพิเศษ

16 November 2016

ในทุกๆเทศกาลล้วนมีสิ่งที่ทำให้เราระลึกถึงอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลคริสมาสที่จะถึงนี้ RIWAY อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมส่งมอบความรักกลับคืนสู่สังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อการกุศล “ChariTrees @ Marina Bay”

ในทุกๆปีของเทศกาลนี้ “ChariTrees @ Marina Bay” จะมีการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสิงคโปร์ และ RIWAY ก็ได้ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 12,000 เหรียญสิงคโปร์ และได้มี ”ต้นคริสมาสเพื่อการกุศล” (ChariTree) เป็นของ RIWAY

รวบรวมความเมตตา หัวใจเพื่อการกุศล RIWAY ยึดหลัก “การได้รับจากสังคมและตอบแทนสู่สังคม” เพื่อสร้างความหวังใหม่ให้กับโลก

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 27 ธันวาคมเป็นต้นไป ต้นคริสมาสต้นนี้จะจัดแสดงอยู่ ณ ริมทางเดินในอ่าวมารีน่าเบย์สิงคโปร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเก็บภาพที่ระลึกร่วมกับต้นคริสมาสเพื่อการกุศลของ RIWAY

กลับ