เลือกประเทศของคุณ:

50 สุดยอดนักธุรกิจชาวจีนที่อายุต่ำกว่า 50 ปี ประจำปี 2555

4 มิถุนายน 2556

เรื่องราวของ ดร. ลิม บุน ฮง ที่ถูกนำเสนอในหนังสือ 《新领军者》

50 สุดยอดนักธุรกิจชาวจีนที่อายุต่ำกว่า 50 ปี ประจำปี 2555

นิตยสารฉบับนี้เป็นแผนงานริเริ่มของ Strategies of the Chinese Businessmen Editorial Committee of the “Management World” โดย Development Research Centre of the State Council (ประเทศจีน) ต้องการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการเงินและเศรษฐกิจ

อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ http://www.huashangtaolue.com

กลับ