เลือกประเทศของคุณ:

เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์แนะนำPURTIER Placenta

21 ธันวาคม 2556

ชุดผลิตภัณฑ์แนะนำ PURTIER PLACENTA เปิดตัวแล้ว ในชุดผลิตภัณฑ์แนะนำประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภครายเดือน และรายวัน ชุดผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษนี้ ให้คุณสะดวกในการพกพา สามารถแบ่งปันได้ทุกเมื่อ ไขว่คว้าโอกาศนี้ นำข่าวดีเรื่องสุขภาพไปบอกแก่ทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณ

กลับ