เลือกประเทศของคุณ:

DVD สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำ (สิงหาคม) ออกวางจำหน่ายแล้ว

3 ตุลาคม 2555

DVD สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำ (เดือนสิงหาคม) ออกวางจำหน่ายแล้ว

ความสำเร็จในระยะยาวเกิดจากสิ่งที่คุณสั่งสมเอาไว้ AlbertAng

ชี้นำองค์กรและตนเอง David Yeo

เรื่องจริง ของจริง Shanni Lau

ไม่ยอมแพ้ เพราะความสำเร็จอยู่เบื้องหน้า Jeffry Lee

เส้นทางย่อมกว้างใหญ่ หากใจของคุณกว้างใหญ่เพียงพอ Simon Wong

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันขององค์กร Low Chin Joo

การวิเคราะห์หลักการแห่งความสำเร็จ การแบ่งปันที่น่าประทับใจ ถ้อยคำที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ไ ด้รวบร่วมไว้ในดีวีดีแผ่นนี้แล้ว

กลับ