เลือกประเทศของคุณ:

สามารถดาวน์โหลดวีดีโอสำหรับงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2017 ได้แล้ว

17 November 2017

สัมมนาอบรมภาวะผู้นำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2017 ของ RIWAY อินเตอร์เนชั่นแนลจัดขึ้นใน 4 ประเทศได้แก่ ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้กับเหล่าผู้นำอย่างแท้จริง และแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวเองออกมาอีกด้วย

สิ่งสำคัญของงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำคือการไขว่คว้าโอกาสในการเรียนรู้และพื้นฐานต่างๆ สร้างโอกาสด้วยการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากมุมมองที่แตกต่าง เข้าใจและมองเห็นคุณค่าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง

กลับ