เลือกประเทศของคุณ:

DVD สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ - พิจารณาสืบสวน ประจำไตรมาสแรกของปี 2559 ออกวางจำหน่ายแล้ว

29 March 2559

งานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำในไตรมาสแรกของปี 2016 ได้สร้างสถิติใหม่ให้กับ RIWAY โดยจัดการบรรยายใน 4 ประเทศ 7 เมืองใหญ่ พร้อมด้วยวิทยากรรวม 37 ท่าน

เราได้คัดสรรวิทยากรทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วยผู้นำทีมอิลิทที่มากด้วยประสบการณ์ 8 ท่าน และรองประธานทั้ง 3 ท่าน มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

DVD ชุดนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการแบ่งปันจากผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและรองประธานฝ่ายการตลาด คลอเดีย ออง ร่วมแบ่งปันเกี่ยวกับคุณค่าของวัฒนธรรมแห่งความชอบธรรมของ RIWAY และความจริงจังกับการจัดการกับปัญหาที่ขัดต่อกฏระเบียบต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการบรรยายในงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำ

หัวข้อ
แผ่นเดี่ยว: ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและรองประธานฝ่ายการตลาด คลอเดีย ออง –ตรวจสอบกฎหมาย–ไทเป (เอเชียตะวันออก)

กลับ