เลือกประเทศของคุณ:

สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2015 – สุภาพสตรีผู้แข็งแกร่ง

3 May 2559

งานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำในไตรมาสแรกของปี 2016 ได้สร้างสถิติใหม่ให้กับ RIWAY โดยจัดการบรรยายใน 4 ประเทศ 7 เมืองใหญ่ พร้อมด้วยวิทยากรรวม 37 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสและผู้นำทีมอิลิทอาคีล่า

จุดมุ่งหมายของการจัดงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียนี้ เพื่อกระตุ้นวัฒนธรรมเกี่ยวกับ คุณธรรม ความถูกต้องและทัศนคติเชิงบวกของRIWAYที่มีในตัวคุณ สามารถชี้นำคุณให้ก้าวสู้หนทางแห่งความสำเร็จไปพร้อมกับ RIWAY

ดีวีดี ชุดนี้ จะสามารถช่วยผู้แทนจำหน่ายได้เรียนรู้พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้และกำลัง เพื่อก้าวสู่หนทางแห่งความสำเร็จต่อไป

หัวข้อ:
DVD 1:

 • รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Dato’Kenny Wong – เหตุผลของชัยชนะ (เอเชียใต้)
 • ทีมอิลิทเพกาซัส II Low Chin Joo – เคล็ดลับสู่การพัฒนาตลาดใหม่ๆ (เอเชียกลาง)
 • ทีมอิลิทเพกาซัส II Yang ZhongFang – หลักการของธุรกิจขายตรง (เอเชียกลาง)
 • ทีมอิลิทเพกาซัส Dong LingAi – ความสำคัญของการนำเสอผลิตภัณฑ์ (เอเชียตะวันออก)
 • ทีมอิลิทเพกาซัส Efendi – การเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพ (เอเชียใต้)
 • DVD 2:

 • รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ Ivy See – เหตุผลที่ไม่พ่ายแพ้ (เอเชียใต้)
 • ทีมอิลิทเพกาซัส III David Yeo – สิ่งที่ผมพูดถึงในทุกๆวันคืออะไร (เอเชียกลาง)
 • ทีมอิลิทเพกาซัส I Diane Jemma Ang – การสร้างธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ (เอเชียตะวันออก)
 • ทีมอิลิทเพกาซัส Beh Hung Yuen – หลักการของความเป็นผู้นำ (เอเชียกลาง)
 • ทีมอิลิทอาคีล่า Tan Yet Li - กระบวนการที่ยอดเยี่ยมใน RIWAY (เอเชียใต้)
 • กลับ