เลือกประเทศของคุณ:

DVD《ชัยชนะที่ RIWAY II》ออกวางจำหน่ายแล้ว

25 July 2559

เมื่อยืนอยู่ที่ RIWAY จุดเริ่มต้นเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคุณ โดยก่อนอื่นคุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ 6P หลักการที่จะทำให้คุณได้พบกับชัยชนะที่ RIWAY ซึ่งประกอบด้วย Platform(เวที) Product (ผลิตภัณฑ์) Plan (แผนการ) Procedure (กระบวนการ) Potential (ศักยภาพ) และ People (บุคคล) หลักการ 6P นี้มีบทบาทสำคัญมากไม่ว่าจะอยู่ในบริษัทหรืออุตสาหกรรมใดๆ มันคือกุญแจที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ คือหลักการพื้นฐานที่ทุกคนไม่ควรที่จะละเลย

การบรรยายภายใต้หัวข้อ ชัยชนะที่ RIWAY เมื่อ 3 ปีก่อน ทำให้วงการขายตรงบูมและประสบความสำเร็จ และ 3 ปีต่อมา เราได้ผู้บรรยายอย่างผู้นำทีมอิลิทเพกาซัส II ที่ได้ผ่านการพัฒนาและฝึกฝนมาเป็นอย่างดีร่วม 5 ท่าน พร้อมกับผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง

ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยดึงดูดความสนใจให้กับอุตสาหกรรมขายตรงในทวีปเอเชียได้อย่างแน่นอน และให้โลกได้รับรู้ว่า RIWAY มีความเคร่งครัด จริงจังและใส่ใจกับวัฒนธรรมองค์กร อันได้แก่ คุณธรรม ความถูกต้อง และทัศนคติเชิงบวก เข้าใจในหลักการและความเคลื่อนไหวของบริษัท สำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ แผนการ ระบบ และการตลาด กระชับพร้อมพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ DVD สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ ประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 《ชัยชนะที่ RIWAY II》ออกวางจำหน่ายแล้ว โปรดศึกษาเนื้อหาจากดีวีดีชุดนี้ เพื่อก้าวสู่ชัยชนะที่ RIWAY ไปพร้อมๆกัน

หัวข้อ::

  • ทีมอิลิทเพกาซัส II Andy Saw - เวที
  • ทีมอิลิทเพกาซัส II Yang ZhongFang - ผลิตภัณฑ์
  • ทีมอิลิทเพกาซัส II Low Chin Joo - แผนการ
  • ทีมอิลิทเพกาซัส II Tan Su Thiam - กระบวนการ
  • ทีมอิลิทเพกาซัส II Victor Tan - ศักยภาพ
  • ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง - บุคคล
  • กลับ