เลือกประเทศของคุณ:

DVD สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำ (พฤษภาคม) ออกวางจำหน่ายแล้ว

10 กันยายน 2555

หนทางสู่ความสำเร็จโดยชอบธรรม

หากคุณไม่เคยนึกถึงความสำเร็จ คุณก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ หากคุณไม่กล้าที่จะคาดหวังความสำเร็จ คุณจะกำหนดเส้นทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร เราอาจกลัวอุปสรรคต่าง ๆ แต่เราต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมัน

ความสำเร็จคือการเดินทาง

คุณสามารถมองเห็นและสัมผัสกับความสำเร็จที่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆได้ทุกวัน หลังจากคุณเข้าใจสัจธรรมนี้แล้ว ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้สำหรับคุณ ให้เรากำหนดเส้นทางความสำเร็จอย่างชอบธรรมตั้งแต่วันนี้

กลับ