เลือกประเทศของคุณ:

สัมมนาฝึกอบรมพนักงาน RIWAY ประจำปี 2016

20 July 2559

กิจกรรม“สัมมนาฝึกอบรมพนักงาน”ของRIWAYในครั้งนี้ เป็นการวัดระดับความพร้อมของร่างกาย สติปัญญา และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

พนักงานทุกคนใน RIWAY ต่างตั้งตารอคอย กับงาน “สัมมนาฝึกอบรมพนักงาน” ของทุกๆปี และในปีนี้ก็มีความพิเศษยิ่งกว่า เพราะเป็นการฝึกอบรมแบบกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานที่ต่างเชื้อชาติ ต่างแผนก ได้เป็นอย่างดี การฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเสริมสร้างการทำงานร่วมกับเป็นทีมและทักษะการสื่อสาร การผจญภัยและกิจกรรมในน้ำ การเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจและทำลายกำแพงในการสื่อสาร โดยการไต่ลวดคู่กลางอากาศ การฝึกความอดทนและเพิ่มความมั่นใจในตนเอง ผ่านการปีนเขาเพื่อทลายอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ

กิจกรรมสัมมนาฝึกอบรมพนักงาน 3 วัน 2 คืนในครั้งนี้ สิ้นสุดลงด้วยการบรรยายที่ช่วยสร้างแรงจุงใจจาก ดร. ลิมบุนฮง เขาได้แบ่งปันถึงเหตุผลที่ก่อตั้ง RIWAY วิสัยทัศน์และการเติบโตของ RIWAY เพื่อให้พนักงานเข้าใจในแนวทางและบทบาทหน้าที่ของตนในบริษัทมากยิ่งขึ้น หลังจากนี้ พนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นและพัฒนา รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของตนเองและบริษัทต่อไป

Back