เลือกประเทศของคุณ:

DVD สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำ “ชัยชนะอยู่ที่ RIWAY” ออกวางจำหน่ายแล้ว

3 ตุลาคม 2556

หากต้องการประสบความสำเร็จใน RIWAY ก่อนอื่นคุณต้องเชี่ยวชาญหลักเกณฑ์ 6 ประการ (6P) ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ขั้นตอน (Procedure) ศักยภาพ (Potential) เวที (Platform) แผนงาน (Plan) และผู้คน (People)

ดีวีดีแผ่นนี้ได้รวบรวมคำบรรยายจากประสบการณ์ของวิทยากรชื่อดังทั้ง 5 ท่าน

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จโปรดอย่ารอช้า รีบขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสาขาใกล้บ้าน

ลงมือตั้งแต่วันนี้เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า!

กลับ