เลือกประเทศของคุณ:

แลกสายรัดข้อมือเพื่อเข้าร่วมงาน คืนแห่งเกียรติยศ

18 ธันวาคม 2556

โปรดทราบ:

1.ผู้ที่มีตั๋วจะต้องมาแลกสายรัดข้อมือเพื่อเข้างานด้วยตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามแลกสายรัดข้อมือแทน

2. ทีมงานของเราจะช่วยคุณใส่สายรัดข้อมือที่เคาน์เตอร์แลกตั๋ว เพื่อป้องกันสายรัดข้อมือหลุด

3. โปรดฉีกตั๋วส่วนที่ระบุวันที่เพื่อแลกสายรัดข้อมือสำหรับเข้างานสองวัน คือวันที่ 20 ธันวาคม 2013 (วันศุกร์) และ 21 ธันวาคม 2013 (วันเสาร์)

4. ตั๋วแต่ละใบมีสิทธิ์แลกสายรัดข้อมือได้หนึ่งเส้นเท่านั้น

5. หลังจากแลกสายรัดข้อมือของวันที่ 20 ธันวาคม ซึ่งเป็นการจัดงานวันแรกไปแล้ว โปรดเก็บตั๋วของวันที่ 21 ธันวาคม เพื่อใช้ในวันต่อไป อย่าทำตั๋วเข้างานหาย

6. เคาน์เตอร์แลกสายรัดข้อมือจะเปิดเวลา 15.00 น.ตรง คุณควรจะมาแต่เนิ่นๆ เพื่อแลกสายรัดข้อมือ และหลีกเลี่ยงปัญหาผู้คนจำนวนมากที่มาแลกพร้อมกัน

กลับ